#Залишайся вдома

PLAYITPLAY- це концерти онлайн в режимі реального часу та чат з артистом!

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних користувачів

1. Загальні положення

Політика обробки персональних даних користувачів складена відповідно до вимог закону Украіни «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП Воронецький Максим Юрійович (далі - Оператор).

-  Оператор ставить своєю метою дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

-  Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту playitplay.com

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

- Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

- Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

- Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за адресою playitplay.com

- Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних;

- Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

- Персональні дані - будь-яка інформація, що надається користувачем, та обробляється  веб-сайтом playitplay.com або його партнерами.

- Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту playitplay.com;

- Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або кола осіб;

- Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

- Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних.

3. Оператор може обробляти наступні дані Користувача

- Прізвище ім'я по батькові;

- Електронна адреса;

- Номери телефонів;

Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики.

Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

- Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів або інших повідомлень.

Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти playitplayyy@gmail.com з позначкою «Відмова від розсилки».

5. Правові підстави обробки персональних даних

- Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті playitplay.com або сайтах партнерах. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

- Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

- Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних сторонніх осіб.

- Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

- У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора conceretik@gmail.com з позначкою «Зміна персональних даних».

- Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору лист за допомогою електронної пошти на адресу playitplayyy@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Прикінцеві положення

- Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти playitplayyy@gmail.com.

live stream Онлайн концерт Live концерт stream концерт Україна Украина прямая трансляция выступления виступ вистава  плей іт плей плейітплей плейитплей плей ит плей

Політика діє безстроково до заміни її новою версією. Дякуємо.

Будь В Курсі Кращих Концертів.

Не пропусти! Став Like та Підписуйся. Це буде круто!

Підписатися

Copyright © 2020